skip to Main Content

Årsmøte

Innkalling til årsmøte 2019 Stavanger, 16.10.19 Dato: 30.10.2019 18:00 – 21:00 Sted: Stavanger (adresse kommer på senere tidspunkt) Saksliste: Godkjennelse av innkallingValg av møteleder, referent og underskrivere.ÅrsmeldingRegnskap.Saker fra styretVedtektsendringFastsettelse av kontingentBudsjettValg Det gjennomføres valg på følgende tillitsverv til sentralstyret9.1. Leder,…

Read More

Bybrua for «dummies»

Debattinnlegg fra gruppeleder Frode Myrhol i Stavanger Aftenblad mandag 05. november 2018. Saken var opp til behandling i styringsgruppen for Bymiljøpakke Nord-Jæren fredag 02. november 2018, og en burde tenkt at dette var en enkel sak med bare et mulig utfall,…

Read More

Organisasjonen utvider

De første lokallagene er nå på plass, og vil starte med å poste egne nyheter. De 3 som nå er lagt ut er: Grenland Tønsberg Sola (fremdeles under utarbeidelse) Flere lokallag legges inn etter hvert.

Read More
Back To Top