skip to Main Content

Eldre eksperimentet

Tommy Ballestad: 19 -20 års erfaring innen bygg og annlegg/m fagbrev - studerer i dag Bachelor plan og infrastruktur USN Campus Porsgrunn. Telemarks førstekandidat - Tommy Balestad. Jeg er bekymret for at det digitale skifte skal gå på bekostning av…

Read More

Hva gjør EØS for deg?

Hvis du tenker etter. Hva gjør EØS-avtalen for deg? Ikke for bedriften, men deg som enkeltmenneske? Det første du tenker - kan være - at det er en handelsavtale som er viktig for Norge. Og jeg skal ikke bestride at…

Read More
Back To Top