skip to Main Content

Årsmøte

Innkalling til årsmøte 2019 Stavanger, 16.10.19 Dato: 30.10.2019 18:00 – 21:00 Sted: Stavanger (adresse kommer på senere tidspunkt) Saksliste: Godkjennelse av innkallingValg av møteleder, referent og underskrivere.ÅrsmeldingRegnskap.Saker fra styretVedtektsendringFastsettelse av kontingentBudsjettValg Det gjennomføres valg på følgende tillitsverv til sentralstyret9.1. Leder,…

Read More

Hva ønsker topp 3 kandidatene i Oslo?

BJØRN REVIL 1.KANDIDAT: 52 år, gift, en datterUnderviser i Rettslære, samfunnsfag og historieUtdannet adjunkt i statsvitenskap og jusDykker, går i fjellet, sykler, fotograferer og quizzer Hva skal jeg gjøre politisk: Styrke økonomistyringen i Oslo og sørge for at penger blir…

Read More

Finn oss på facebook

Vi er å finne på facebook. Lokalsiden til Klepp finner du her; https://www.facebook.com/FnBKlepp/ Siden til FNB sentralt på facebook finner du her; https://www.facebook.com/neitilmerbompenger/ Kontakte lokallaget FNB Klepp på email? klepp@neitilmerbompenger.no Alle som ønsker å bli medlem er hjertlig velkommen. Dere…

Read More
Back To Top