skip to Main Content

Velkommen til «Folkeaksjonen NEI til mer bompenger» i Grenland

Intiativtakerene har med støtte fra mange i Grenland, stiftet lokale foreninger til det nye nasjonale partiet «Folkeaksjon NEI til mer bompenger» Det er samtidig stiftet en fylkesforening for det kommende sammeslåtte fylket «Vestfold og Telemark» Partiet vil jobbe lokalt og nasjonalt. Det har som mål å stille til kommune og fylkesstyrevalg, samt å jobbe opp mot Stortingsvalg. Det utarbeides for tiden listeforslag lokalt. Det er flere kandidater både fra Siljan, Bamle, Skien og Porsgrunn som er invitert. Vi ønsker å samle folk fra hele regionen. Det viktig er å gjenspeile befolkningen i det lokale partiet. Slik kan man finne veien for Grenland i ett og samme parti.

«Folkeaksjon NEI til mer bompenger» er et nystiftet parti. Det har hovedsete i Stavanger, og får stadig flere lokallag rundt om i landet. Frode Myrhol er i dag frontfigur og primus motor for partiet.

Målet her i Grenland er først og fremst å jobbe med å informere innbyggerne i Grenland om

byvekstavtalene som snart vil bli innført av de lokale politikerene. Dette er en utvidelse av bypakken og legger til retter for enda strengere bom og parkeringsrestriksjoner. Bomfinansieringen vil da bli en større del av den kollektive finansieringen. Dette vil gi større grobunn til å finansiere via bominnkreving. Da vil denne type finansiering være for evig tid. FNB Grenland mener det er mangel på respekt for næringaslivet og inbyggerne i Grenland med å innførere byvekstavtalene .

Folkeaksjonen NEI til mer bompenger i Grenland

inviterer deg til et informasjonsmøte på

Klyve Menighetshus tirsdag 20 november 2018

 

Si NEI til Byvekstavtale som fortsettelse av Bypakke

Uten at befolkningen i Grenland får være med på store fremtidige valg holder politikerene i…

read more

Velkommen til «Folkeaksjonen NEI til mer bompenger» i Grenland

Folkeaksjon NEI til mer bompenger intiativtakere  er Arne H. Jakobsen, Mari Byberg Knudtsøn og Tommy…

read more
Back To Top