skip to Main Content

Fornavn: *

Etternavn: *

Epost: *

Adresse: *

Postnummer: *

Poststed: *

Fødselsdato: *

Telefon: *

Kjønn: *
MannKvinne

Jeg aksepterer samtidig å motta informasjon fra Folkeaksjonen nei til mer bompenger, og forplikter meg til å betale den årlige kontingenten

1. Hva betyr det å være medlem av Folkeaksjonen nei til mer bompenger
Som medlem støtter du arbeidet i din lokalforening og bidrar således til at vi vinner valg. Når du har betalt kontingenten har du stemmerett og innflytelse på årsmøter, medlemsmøter og i nominasjonen. Du får være med på å bestemme hvem som skal stå på våre valglister, og hvilken politikk de skal jobbe for.

2. Hva kan jeg bidra med?
Delta gjerne med å dele gode saker i sosiale medier, vær med på stand og kampanjeaktiviteter – eller gi et lite økonomisk bidrag til valgkampen om du har mulighet.

3. Hvor mye tid tar det?
Det er helt opp til hver enkelt hvor mye en vil bidra med, men vi håper du blir med på medlemsmøter og diskuterer vår politikk og ellers hvis vi spør om assistanse i forbindelse med kampanjer eller valgkampen.

4. Hva koster det?
Kontingent er for 2019 kr 150, og innbetales til kontonummer 6504 06 36573, eller via Vipps (id #512630). Husk å merke innbetalingen med ditt fulle navn. Du vil motta en epost som bekrefter at vi har mottatt din betaling. All støtte vil uavkortet gå til materiell i forbindelse med aksjoner i regi av Folkeaksjonen nei til mer bompenger

Back To Top