skip to Main Content
INFO:

Vi vil gjøre oppmerksom på at de som utgir seg på siden fnboslo.net IKKE har noe med Folkeaksjonen nei til mer bompenger å gjøre, selv om det gis uttrykk for det på siden. Hvis dere melder dere inn der så blir dere ikke medlem av partiet.

Innmelding i Folkeaksjonen nei til mer bompenger gjøres her på denne siden: www.neitilmerbompenger.no/medlem

————————

Bakgrunnen for etableringen av FNB Oslo er motstand mot etableringen av nye bomstasjoner og prosjektet «Bilfritt byliv». Begrunnelsen for dette er at disse to sakene griper for mye inn i befolkningens hverdagsliv og at de representerer grov diskriminering av de funksjonshemmede.

De siste år har i større grad enn tidligere vist at yrkespolitikere har mindre forståelse for befolkningens behov. FNB Oslo mener derfor at kommunen bør styres av alminnelige tillitsvalgte med bred yrkeserfaring fremfor yrkespolitikere som har liten forståelse for innbyggernes hverdag.

Vårt mål er å redusere kommunens kostnader.

Stream Landsmøte

Du kan se landsmøtet via denne siden her:https://www.neitilmerbompenger.no/streaming/

read more

Partiprogram Stortingsvalg 2021

Partiprogrammet som ble vedtatt på landsmøte i mars, er nå publisert! Du finner det her…

read more

FNBs prinsipprogram

Prinsipprogrammet som ble vedtatt på FNBs landsmøte tidligere i høst, er nå publisert!Du finner det…

read more

FNBs sentralstyre

Under Landsmøte helgen 23-25 oktober ble det valgt nytt sentralstyre.Ledere: Frode Myrhol (Rogaland) og Cecilie…

read more
Back To Top