skip to Main Content
Bakgrunnen for etableringen av FNB Oslo er motstand mot etableringen av nye bomstasjoner og prosjektet «Bilfritt byliv». Begrunnelsen for dette er at disse to sakene griper for mye inn i befolkningens hverdagsliv og at de representerer grov diskriminering av de funksjonshemmede.
FNB Oslo har som mål å inkludere alle av byens innbyggere. Et Oslo for alle!

De siste år har i større grad enn tidligere vist at yrkespolitikere har mindre forståelse for befolkningens behov. FNB Oslo mener derfor at kommunen bør styres av alminnelige tillitsvalgte med bred yrkeserfaring fremfor yrkespolitikere som har liten forståelse for innbyggernes hverdag.

Vårt mål er å redusere kommunens kostnader.

Vi går til valg på:

* fjerning av bompenger
* nei til bilfritt sentrum
* nei til eiendomsskatt
* parkeringsplasser tilbake
* sukkerbiten må få grønt areal
* redusere sløsing av penger hos byrådet
* la trær få stå, vi vil plante nye trær
* gater som Gyldenløves gate skal ikke ha sykkelfelt, men beholde parkeringsplasser
* Ullevål sykehus skal ikke flyttes

Hva ønsker topp 3 kandidatene i Oslo?

BJØRN REVIL 1.KANDIDAT: 52 år, gift, en datterUnderviser i Rettslære, samfunnsfag og historieUtdannet adjunkt i…

read more
Back To Top