skip to Main Content

Kjære velger.
Vi er et helt nytt parti som ble stiftet etter at den nye bompakken på Nord-Jæren ble vedtatt på Fylkestinget i desember 2014. Vi stilte til kommunevalget i Stavanger i 2015 og kom inn med tre representanter, til tross for 0 på de fleste meningsmålinger før valget.

I 2018 ble vi registrert i partiregisteret med mål om å etablere flere avdelinger i Norge både i kommuner og fylker. Ved valget i 2019 stiller vi lister i 11 kommuner og 4 fylker, noe som dekker ca halvparten av Norges befolkning. Vi stiller blant annet lister i Oslo, Bergen, Stavanger og i Viken fylke.

Vi er et parti som har som hovedsak å få fjernet bompenger som finansieringsmåte for vei og kollektiv. Vi er også sterkt imot at det skal innføres veiprising. Men vi har et fullverdig program på alle omårder og det er mange andre saker som er viktige for oss. Vi ønsker å få fjernet eiendomsskatt, vi ønsker flere lærere i skolen og vi ønsker flere hender i helsevesenet. Men dette kan du lese mye mer om på våre program sider.

Vår idelogi bygges på to hovedprinsipper som er frihet og rettferdighet for innbyggerne. Vi er også et parti som ønsker at det skal være like muligheter for alle og ønsker mer sosial utjevning.

– For kontaktinfo til medlemmene, se under siden Kontakt oss

76EyD4mqKTjjWR4JdqU0qQviZ5ZXgVm8uTwCMPtHIp-g
bomring
Back To Top