skip to Main Content

BJØRN REVIL 1.KANDIDAT:

 • 52 år, gift, en datter
 • Underviser i Rettslære, samfunnsfag og historie
 • Utdannet adjunkt i statsvitenskap og jus
 • Dykker, går i fjellet, sykler, fotograferer og quizzer

Hva skal jeg gjøre politisk:

 • Styrke økonomistyringen i Oslo og sørge for at penger blir brukt fornuftig og kommer borgerne til gode
 • Fjerne bomstasjoner eller i hvert fall redusere prisene. Åpne veier og gjenåpne parkeringsplasser. Ideellt skal det være gratis å kjøre, og billig eller gratis å parkere i Oslo
 • Styrke eldreomsorgen. Vi er verdens rikeste land og da bør vi har verdens beste eldreomsorg
 • Stoppe fortettingspolitikken som gir trange bomiljø og for mange høyhus
 • Til slutt en rikspolitisk sak; jeg liker virkelig ikke vindmøller

CECILIE LYNGBY 2.KANDIDAT:

 • 48 år, ugift, en datter
 • Udannet NMH/BI, bachelor i kommunikasjon
 • Arbeidet som næringslivleder i over 25 år, instruktør for SATS og frivillig for Natthjemmet, kirkens bymisjon. Personalledelse, forhandlinger, HR, sosiale medier, merkevare oppbygging og internasjonale samarbeid
 • Dykker, løper mye ute med min hund, frivillig arbeid og sosial med venner

Hva skal jeg gjøre politisk:

 • Fjerne bomringen helt. Dette er en usosial skatt som rammer de med minst.
 • Åpne stengte gater i sentrum
 • Reduserer avgifter ved parkering samt få tilbake plassene dagnes byråd har fjernet
 • Unngå at Oslo kommune sløser med borgernes skattepenger
 • Eiendomsskatten må vekk, den rammer usosialt
 • Narkomane må få en plass de kan være, ønsker et natthjem også for gutter/menn. I dag finnes det et natthjem for kvinner. Flere slike tiltak må fremmes
 • Motorsyklistene må få tilbake sitt treff i sentrum, dette er sosialt og skaper engasjement. Dette er deres hobby og må ikke tas fra de
 • Eldreomsorgen må bedres, kommunalboliger må redusere sin husleie. Dette har vi råd til og Oslo har aldri hatt så mye penger på bok som de har i dag
 • Vei rundt Oslo må prioriteres.
 • Trær som dagens byråd har fjernet skal plantes tilbake
 • Plastikk og microplastikk må arbeides med slik at dette reduseres kraftig, i først omgang plastikk i havet
 • Ærlighet blir min vei
 • Pensjonister må få gratis kollektiv
 • Ullevål sykehus må ikke flyttes, dette er dyrt og ikke nødvendig.

DANNY CHAUDHRY 3.KANDIDAT:

53 år, gift, to

 • barn
 • Selvstendig næringsdrivende
 • Utdannet ved Ørebro Universitet, Sogn Videregående, Trafikkhøgskolen, Faglig leder for Trafikkskole
 • Liker å drive med sport, glad i dyr og er med min familie så ofte jeg kan

Hva skal jeg gjøre politisk:

 • Fjerne bompenger, da dette er usosialt
 • Det bør innføres forbud mot tigging i Oslo
 • Lokalsyketilbudet på Ullevål sykehus bør ikke legges ned, heller motsatt. Det må rustes opp
 • Gratis kollektiv transport for pensjonister og skolebarn i skoletiden
 • Gratis SFO, her skal ikke familiens inntekt ha noen betydning
 • Ønsker flere parkeringsplasser tilbake i Oslo sentrum
 • Sukkerbiten må få grønt området
Back To Top