skip to Main Content

Våre lister i Vestfold og Telemark

Staten tar mer og mer makt fra folket! Johan sier «det er ikke til å tro»

Makten flyttes mer og mer fra folket til staten, og dette skjer under radaren. Hvorfor…

read more

Oljen er viktig – mener Cecilie Lyngby – leder av FNB.

Olje- og gassnæringen er den desidert største og viktigste næringen vi har i Norge. Den…

read more

Hva gjør EØS for deg?

Hvis du tenker etter. Hva gjør EØS-avtalen for deg? Ikke for bedriften, men deg som…

read more

Den største klimatrusselen er fattigdom

Copyright: Dette bilde har FNB rettigheter til. Hva handler dette spørsmålet om fossilt brennstoff egentlig…

read more
Back To Top